Domovy pro seniory poskytují kvalitní pečovatelskou, ošetřovatelskou a zdravotní péči

Díky neustále nově objevovaným lékům ve zdravotnictví prodlužujících život a kvalitní zdravotní péči o seniory se lidstvo dožívá stále vyššího a vyššího věku. Což je velmi pozitivní, ale nesmíme opomíjet fakt, že brzy bude v penzi téměř polovina populace. A jelikož jsou již teď dlouhé čekací doby na volné místo v domovech pro seniory a domech s pečovatelskou službou, tak je na čase zabývat se otázkou, kam se seniorem, který se nedokáže o sebe postarat a jeho zdravotní stav vyžaduje péči odborného zdravotního pracovníka? Mnoho seniorů je i ve svém pokročilém věku velmi vitálních a samostatných, ale stačí vážnější úraz (např. zlomenina krčku stehenní kosti) nebo onemocnění (mozková mrtvice, chronické selhávání srdce) a situace se radikálně změní. Senior se chtě nechtě ocitá na lůžku léčebny dlouhodobě nemocných, tzv. LDN. V tom lepším případě je senior doléčen či zrehabilitován a po zažehnání akutního stavu je propuštěn z oddělení LDN do domácí péče rodinných příslušníků, příp. sociálně-zdravotních sester zastávajících terénní sociální služby - např. nákup, úklid, dovoz obědů, osobní asistence při výkonu hygieny apod. U pacientů dlouhodobě vážně nemocných potřebujících stálý lékařský dohled přichází zpravidla v úvahu umístění do pobytového zařízení (domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem, pečovatelské domy), jež poskytují kvalitní pečovatelskou, ošetřovatelskou a zdravotní péči. Kde požádat o pomoc s umístěním seniora do pobytového zařízení? O pomoc s umístěním seniora do pobytového zařízení můžete požádat sociální pracovnice v nemocnicích či v léčebnách dlouhodobě nemocných, na obecních či městských úřadech, magistrátech měst na odborech sociálních věcí a zdravotnictví a praktické (obvodní) lékaře. Aktuální novinkou na trhu je spuštění online služby Senior Kontakt, jež je určena k rychlému a jednoduchému propojení seniorů, jejich rodinných příslušníků či dalších pracovníků v péči o seniory s poskytovateli sociálních služeb pomocí jedné žádosti. Vyplněním žádosti prostřednictvím elektronického formuláře si žadatel (senior či jeho rodinní příslušníci) nebo vkladatel (sociálně-zdravotní pracovnice, praktičtí lékaři) během pár minut zajistí registraci k pobytovým, terénním a ambulantním službám.

Publikováno: 20. 01. 2023 / Aktualizováno: 31. 05. 2023

Autor: Denisa Kopecká