Podzimní pranostiky na měsíc Listopad

Nejdříve začneme trochu obecněji, tedy od pranostik, které se stahují k celému měsíci Listopadu jako celku. Následně pak přejdeme už na mnohem konkrétnější pranostiky, které se týkají jednotlivých dnů v Listopadu. A je docela zajímavé, že k některým magických listopadovým datům se váže třeba deset pranostik a k jiným žádné. Podzimní cesta Teplý říjen - studený listopad. V listopadu hřmí - sedlák vesnou sní. Když ještě v listopadu hřmívá, úrodný rok nato bývá. Když dlouho listí nepadá, tuhá zima se přikrádá. Když se v listopadu hvězdy třpytí, mrazy se brzo uchytí. Studený listopad - zelený leden. Listopadové hřmění pšenici ve zlato mění. Když krtek v listopadu ryje, budou na vánoce létat komáři. Stromy-li v listopadu kvetou, sahá zima až k létu. Padá-li listí v listopadu, jistě brzy přijde led, ale dlouho nepobude. Padá-li první sníh, novembris, když země nebude zmrzlá, velikou škodu osení učiní a je vyleží aneb osení se pod sněhem paří a hnije. Ale jestli padne sníh, když země nejprve zmrzne, jest osení užitečný, nebo ono bezpečně v teple pod sněhem ve zmrznuté zemi leží. Když napadá sníh na zelené listí, bude tuhá zima. V listopadu příliš mnoho sněhu a vody, to známka příští neúrody. Jaké povětří jest v listopadu, takové má býti měsíce března roku budoucího. Jaký listopad, takový březen. Listopadové sněžení neškodí vůbec osení. Jestliže sníh listopadový dlouho zůstane, více než hnůj polím prospěje.   Pranostiky spadající přímo k jednotlivým dnům: 1.Listopad Den Všech svatých je poslední, který léto zahání. Je-li o Všech svatých léto, bývá o Martině zima; je-li zima o Všech svatých, bývá o Martině léto. Když o Všech svatých zima nemá moci, tak o svatém Martině o půlnoci. Nepřijde-li sníh na Vše svaté v noci, přijde o svatém Martině se vší mocí. O Všech svatých větry-li jsou, znamenají zimu proměnlivou; přijdou-li ale s Ondřejem, dobré zimy se nadějem. Sedláci utnou 1. listopadu z dubového anebo bukového stromu třísku: Jestli je tříska suchá, tedy očekávají levnou zimu; jestli ale vlhká a zaostnatá, tady se domnívají, že bude tuhá zima. Je-li tříska ze zeleného buku na den Všech svatých vyťatá suchá, následuje zima mírná; je-li vlhká, následuje zima mokrá. Je-li Všech svatých bouřka, bývá zima měnivá; je-li suchá z buku tříska, často v zimě pršívá. Utni z buku třísku: je-li suchá, bude zima tuhá; je-li však vlhká, bude zima mokrá. Jak na Vše svaté, tak měsíc po nich. Když na Všech svatých mrazivo, bude zima teplivo; když déšť tu je třeba za pecu vlézt. Jíní o všech svatých věští tuhé mrazy o vánocích. Je-li na Vše svaté buková blána suchá, každý se rád za kamna schová; je-li však blána mokrá, bude zima též dosti mokrá.   2.Listopad Když na Dušičky jasné počasí panuje, příchod zimy to oznamuje.   9.Listopad Svatý Teodor - mrazy lezou z hor.   11.Listopad Na svatého Martina bývá dobrá peřina. Na svatého Martina kouřívá se z komína. Když o Všech svatých zima nemá moci, tak o svatém Martině o půlnoci. Svatý Martin rád jezdí na brůně. Padá-li sníh toho dne neb v noci, říká se, že svatý Martin přijel na bílém koni. Svatý Martin přijíždí na bílém koni. Přijede-li na šedém (mlhy), bude zima střídavá; přijede-li na žlutém (sucho), přijde zima tuhá a suchá. Nepřijde-li sníh na Vše svaté v noci, přijde o svatém Martině se vší mocí. Padá-li první sníh toho dne, říkáme, že svatý Martin přijel na brůně. Přijede-li Martin na bílém koni, metelice za metelicí se honí. Když svatý Martin se sněhem přiběžel, bude v něm celý měsíc ležet. Martin a Kateřina na blátě - vánoce na ledě. Martinův led bude vodou hned. Jde-li husa o Martině po ledu, bude se po něm jistě dlouho koupat. O Martině po ledu - o vánocích po blátě. Půjde-li husa na Martina po ledě, příští rok dlouhé léto bude. Na svatý Martin - ještě se vrátím, ale na svatý Mikuláš mě tu najisto máš. Po svatém Martině zima nežertuje; přichází sníh i mráz kvaltem. Jaký den svatého Martina, taková též bude zima. Jestli na svatého Martina jest vlhko, bude nestálá zima; pakli na týž den slunce svítí, bude tuhá zima. Na svatého Martina souditi, že když mokrý den mírnou a pohodlnou zimu, jasný ale tuhou zimu znamenati měl. Je-li zamračeno na svatého Martina, bude zima levná; je-li jasno, bude zima tuhá. Jsou-li na Martina mračna, zima je levná; jestli je noc jasná, zima je mastná. Jižní vítr na Martina - mírná zima. Zůstane-li listí až do Martina na stromech, čeká se dlouhá a tuhá zima. Jestli na den svatého Martina ve dne v noci oblačno, tedy bude nestálá zima; jestli jasno a čisto, tedy následuje tuhá zima; jestli ale mlhavo, tedy též taková zima přijde. Na svatého Martina slunečno - dlouhá zima. Na svatého Martina pod mrakem - nestálá zima. Na svatého Martina nejlepší je husina; pohleď na hruď i na kosti, poznáš, jaká zima se přihostí. Je-li kobylka martinské husy hnědá, bude málo sněhu a na holo mrznout; je-li však bílá, bude hodně sněhu.   16.Listopad Na svatého Otomara neuvidíš komára.   19.Listopad Z ledu Alžběta má brod, u Kateřiny znám Ond. Počasí o svaté Alžbětě povídá, jak bude v létě.   21.Listopad Jaký den na Obětování Panny Marie, taková pak zima je. Když je na Obětování Panny Marie noc jasná, čistá, krutá zima se v lednu chystá.   22.Listopad Svatá Cecílie sněhem pole kryje.   23.Listopad Svatý Kliment víc než kdo jiný si zimu oblíbí. Svatý Kliment zimu oblibuje, svatý Petr ji ucezuje.   25.Listopad Jak je teplo o Augustinu, tak bude studeno na Kateřinu. Na svatou pannu Kateřinu sluší se schovati pod peřinu; pak na svatého Mikuláše tuť jest zima všecka naše. Na svatou Kateřinu schováme se pod peřinu. Zima-li na Kateřinu, přilož sobě o peřinu. Svatá Kateřina prádlo máchá a svatá Barbora je škrobí. Je-li Kačenka nemocná, bývá Barborka naškrobená. Je-li Kačenka ucouraná, je Baruška naškrobená. Martin a Kateřina na blátě - vánoce na ledě. Když Kateřina po ledě už chodívá, Eva potom blátem oplývá. Chodí-li svatá Kateřina po ledě, chodí svatý Štěpán po blátě. Svatá Kateřina přichází bíle oděna. Hrozí-li Kateřina sněhem, přinese jej Ondřej. Sníh na svatou Kateřinu věští vysoké obilí. Den Kateřiny povětří ledna předpovídal. Jaké počasí na svatou Kateřinu, takové jest v příštím lednu. Kateřina na blátě, Vánoce na ledě. Jaká svatá Kateřina, taková je celá zima.   28.Listopad Když na první adventní neděli nastane daleko široko krutá zima, potrvá čtyři neděle. Jaké počasí na svatou Barboru, takové bývá celý advent. Chodí-li se v adventě bez kožicha, bude se v postě jistě nosit. Adventní sníh dočká-li marcového, nebudeš jídat, sedláčku, chleba režného. Začne-li zima až s adventem, potrvá deset týdnů. Je-li prvního adventu mrazivo, bude zima trvat osmnáct neděl.   29.Listopad Na Saturnina skučí meluzína.   30.Listopad Na svatého Ondřeje konec pocení. Na svatého Ondřeje se někdy člověk ohřeje. Na svatého Ondřeje ještě se nám ohřeje, ale na svatého Mikuláše už je zima celá naše. Na svatého Ondřeje mruz, chystej sedláče vůz. Hrozí-li Kateřina sněhem, přinese jej Ondřej. Když na Ondřeje sněží, sníh dlouho poleží. Ondřejův sníh zůstane ležet sto dní. Sníh svatého Ondřeje, oziminám nepřeje. Poletují-li na svatého Ondřeje včely, bude neúrodný rok. Má-li Ondřej na stromech kapky, bude příští rok hodně ovoce. Svatého Ondřeje slzice, naplní ovocem truhlice. Svatý Ondřej dělá led a savtý Jiří jej láme. Ondřej mosty staví, Jiří je doplaví. Sníh na svatého Ondřeje, vzešlému žitu mnoho nepřeje. Sníh na svatého Ondřeje, žitu velmi prospěje. O Všech svatých větry-li jsou, znamenají zimu proměnlivou; přijdou-li ale s Onřejem, dobré zimy se nadějem. Svatý Ondřej tichý - nebude len lichý. Vlhký rok nebo suchý tak poznáš: sklenici plnou vody míti máš, na den svatého Ondřeje to činívej. Přebíhá-li vrchem voda, to znej, vlhký rok ten; stane-li se zároveň, suchý a vyprahlý bude rok ten. Na svatého Ondřeje hoď dřívko na vodu: Přeplyne-li, bude mokrý rok; zůstane-li na povrchu tiše, bude suchý rok.

Publikováno: 25. 10. 2010

Autor: Denisa Kopecká