Jak vydělat peníze?

V dnešním článku nejde o představení výhodné podnikatelské příležitosti ani o nabídku investičních tipů. Budeme si povídat o tom, jak vám korigování myšlenek pomáhá získat a udržet si bohatství. Mysl je totiž mocný nástroj, který můžete chytře využít k tomu, abyste se přesvědčili, že si úspěch skutečně zasloužíte.

Zbavte se negativních programů

Jak často vás napadá, že něco nedokážete? Že na to prostě nemáte? Negativní programy v mysli vám velmi obratně házejí klacky pod nohy. Sabotujete sami sebe, oddalujete se vytyčenému cíli žít naplněný život v hojnosti a každé ráno vstáváte s palčivou otázkou jak vydělat peníze.

Chcete vystoupit ze začarovaného kruhu? Přetransformujte své vědomí pomocí jazyka ve formě, která zasáhne ty správné mozkové struktury.

Mohou afirmace skutečně fungovat?

Někteří lidé věří v magickou moc vesmíru, který vám dopřeje bohatství ve chvíli, kdy o něm dostatečně často mluvíte. Tím zázračným mechanismem však není vnější vesmír, ale nitro podvědomé mysli, která může být jednoduše přeprogramována vlastním vědomím. Zní to jako esoterická pohádka? Naopak. Jde o převzetí odpovědnosti za životní směřování a za všechny interakce, které s okolním světem navážete.

Afirmace jsou dnes populární. Vycházejí právě z předpokladu, že blíže nedefinovaný vesmír reaguje na vaše myšlenky a na vše, co vyslovíte. Na základě vyřčených afirmací by vám měl do života přinést právě to, o čem mluvíte. Taková přání však mají jednu zásadní vadu. Pokud nejsou v souladu s vaší myslí, nastává rozpor a blok. Zablokovaná mysl toužící po hojnosti bohatství nejspíš nikdy nedosáhne.

Přejte si proto správně. Věta: Jsem magnet na peníze a doslova se v nich koupu, vaše podvědomí nejspíš nepřesvědčí. Pokud máte hluboko do kapsy, ve vaší mysli zatím neexistuje podpůrná struktura, která by afirmaci dokázala plně integrovat do podvědomí. Taková věta je jednoduše vyhodnocena jako lež.

Jak správně afirmovat

Vést svou mysl myšlenkami a přáními k lepším výsledkům je rozhodně v pořádku. Jen byste to měli dělat chytře. V prvé řadě svá přání formulujte pozitivně. Když jde o bohatství, zapomeňte například na větu: Jsem finančně nezávislý. Mysl totiž zápor nerozlišuje a vyvolá představu pracující s pojmem závislost. Nahraďte formulaci raději otázkou: Jaké by to bylo zažívat finanční svobodu? Vizualizujte i překážky, které by po cestě mohly nastat. To vám pomůže naplánovat strategii k dosažení cíle. Přemýšlejte nad tím, jak bude vypadat váš svět ve chvíli, kdy se přání vyplní. Až tomu výjevu skutečně uvěříte, teprve tehdy dosaďte na místo i obraz sebe sama.

Afirmace mohou přinést reálné výsledky, když k nim budete přistupovat zodpovědně. Namísto bezmyšlenkovitého opakování cizích vět věnujte pozornost zvolenému cíli a úspěch ve finanční oblasti se brzy dostaví.

Publikováno: 29. 08. 2022

Kategorie: Peníze

Autor: Denisa Kopecká